español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Generales
Denominación: OBRAS DE PAVIMENTACION, CANALIZACION, ALUMBRADO E INSTALACION DE MOBILIARIO, PARA A POSTA EN VALOR DO CAMIÑO INGLES O SEU PASO POR CAMBRE
Nº de expediente: 2010/003 PDPT
Naturaleza: Contrato administrativo típico - Obras
Sujeto a regulación armonizada: No
Procedimiento de adjudicación: Abierto - Con un solo criterio de adjudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional exigible: No
Clasificación: NO EXIGIBLE
Presupuesto
Presupuesto sin I.V.A.: 0.00 €
I.V.A.: 0.00 €
Presupuesto con I.V.A.: 0.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación en el perfil: 10-01-11
B.O.P.: 29-12-2010
Fecha fin de presentación de ofertas: 21-12-10
Presentación de proposiciones: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2010_003_PDPT_2010.12.29_PUBLICACION_BOP_ADJUDICACION__PROVISIONAL-2_01.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas en el perfil: 21-12-10
Fecha: 21-12-10
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adjudicación provisional
Publicación de adjudicacion provisional en el perfil: 10-01-11
Adjudicatario: CONSTRUCCIONES J. CARRO S.A.
Presupuesto sin I.V.A.: 166025.42 €
I.V.A.: 29884.58 €
Presupuesto con I.V.A.: 195910.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Fecha de adjudicación: 21-12-10

Volver

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org