español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: Gestión del servicio público de lacería, perrera, sacrificio y gestión final de cadáveres de animales domésticos y salvajes en cautividad en el territorio del Consorcio As Mariñas
Nº de expedente: 2011/007PER
Natureza: Contrato administrativo típico - Xestión de servizo público
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 1010353.97 €
I.V.E.: 80828.32 €
Orzamento con I.V.E.: 1091182.28 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 28-02-11
B.O.P.: 28-02-2011
Data fin de presentación de ofertas: 21-03-11
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
03A110214Pliegoadministrativaslaceria_04.pdf
03B042Pliegotecnicaslaceria_02.pdf
20110301_correcionerros_03.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 08-04-11
Data: 12-04-11
Hora: 12:30
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 27-10-11
Adxudicatario: Servicios Gallegos de Lacería S.L
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 27-10-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 27-10-11
Adxudicatario: Servicios Gallegos de Lacería S.L
Orzamento sen I.V.E.: 0.00 €
Orzamento con I.V.E.: 0.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 27-10-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org