español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CONTRATACIÓN DE UNA HERRAMIENTA WEB PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS EMPRENDEDORES EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Nº de expedente: 2011/003 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 59322.03 €
I.V.E.: 10677.97 €
Orzamento con I.V.E.: 70000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 03-01-11
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: CONSORCIO AS MARIÑAS
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2011_003_PDPT_2011.01.04_PLIEGO_TECNICAS__CREACION_EMPRESAS_05.pdf
EXP_2011_003_PDPT_2011.01.04_PLIEGO_CLAUSULAS_ADMINISTRATIVAS__CREACION_EMPRESAS_05.pdf
EXP_2011_003_PDPT_2011.03.11_RESOLUCION_PRESIDENCIA_ADJUDICACION_CREACION_EMPRESAS_02.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 17-02-11
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 31-03-11
Adxudicatario: CLICTIC S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 58000.00 €
I.V.E.: 10440.00 €
Orzamento con I.V.E.: 68440.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 11-03-11
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 31-03-11
Adxudicatario: CLICTIC S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 58000.00 €
Orzamento con I.V.E.: 68440.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 11-03-11

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD