español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN INTERNET DEL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA dentro del Plan de Dinamización del Producto Turístico en el Área Metropolitana de A Coruña COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Nº de expedente: 2009/0010 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Aberto - Con múltiples criterios de adxudicación
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 196606.40 €
I.V.E.: 31457.02 €
Orzamento con I.V.E.: 228063.42 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACION
Publicación no perfil: 22-02-10
B.O.P.: 02-03-2010
Data fin de presentación de ofertas: 27-03-10
Presentación de proposicións: FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN:27-03-2010
Correo electrónico: info@consorcioam.org
Documentos
EXP_2009_010_PDPT_2009.12.21_PLIEGO_ADMIN_PROMOCION_02.pdf
EXP_2009_010_PDPT_2009.12.21_PRESCRIPCIONES_TECNICAS_PROMOCION_02.pdf
EXP_2009_010_PDPT_2010.05.27_RESOLUCION_PRESIDENCIA_ADJUDICACION_PROVISIONAL_02.pdf
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: Non.
Data: 21-04-10
Hora: 14:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 31-05-10
Adxudicatario: SHACKELTON S.A.
Orzamento sen I.V.E.: 186623.39 €
I.V.E.: 29859.74 €
Orzamento con I.V.E.: 216483.13 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 27-05-10
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 03-09-10
Adxudicatario: SHACKELTON S.A.
Orzamento sen I.V.E.: 186623.39 €
Orzamento con I.V.E.: 216483.13 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 23-07-10

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD