español  | galego 
Foto

Perfil contratista detalle

Datos Xeráis
Denominación: CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA Y UN MAPA TURÍSTICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA, DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA
Nº de expedente: 2009/007 PDPT
Natureza: Contrato administrativo típico - Servizos
Suxeito a regulación harmonizada: Non
Procedemento de adxudicación: Negociado - Sen publicidade
Tramitación: ORDINARIA
Garantía provisional esixible: Non
Clasificación: NO EXIGIBLE
Orzamento
Orzamento sen I.V.E.: 54310.34 €
I.V.E.: 8689.66 €
Orzamento con I.V.E.: 63000.00 €
Anuncio de contratación
Tipo de anuncio: ANUNCIO DE LICITACIÓN
Publicación no perfil: 26-10-09
B.O.P.:
Data fin de presentación de ofertas:
Presentación de proposicións: FECHA LÍMITEE DE PRESENTACIÓN: 06-11-09
Correo electrónico: INFO@CONSORCIOAM.ORG
Documentos
Pliego_clausulas_administrativas_y_prescripciones_tecnicas_01.rar
Apertura de plicas
Publicación de apertura de plicas no perfil: 09-11-09
Data: 09-11-09
Hora: 12:00
Lugar: CONSORCIO AS MARIÑAS
Adxudicación provisional
Publicación de adxudicacion provisional no perfil: 12-11-09
Adxudicatario: ERA PUBLICACIONES S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 48900.00 €
I.V.E.: 7824.00 €
Orzamento con I.V.E.: 56724.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 12-11-09
Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicacion definitiva no perfil: 17-12-09
Adxudicatario: ERA PUBLICACIONES, S.L.
Orzamento sen I.V.E.: 48900.00 €
Orzamento con I.V.E.: 56724.00 €
Competente: CONSORCIO AS MARIÑAS
Data de adxudicación: 14-12-09

Voltar

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD