español  | galego 
Foto
 »  Consorcio As Mariñas »  Perfil do contratante »  Adxudicadas provisionalmente e pendentes da adxudicación definitiva

Encabezado perfil

Pendentes da adxudicación definitiva

Perfil contratista

OBRAS DE PAVIMENTACION, CANALIZACION, ALUMBRADO E INSTALACION DE MOBILIARIO, PARA A POSTA EN VALOR DO CAMIÑO INGLES O SEU PASO POR CAMBRE
Publicación da adxudicación provisional no perfil: 10-01-11
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES J. CARRO S.A.
Importe con I.V.E.: 195910.00 €
Data de adxudicación: 21-12-10
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 Fax. 981 784 721 info@consorcioam.org