is more lively and detailed than it appears. Another nice update, a conical crown which is pleasant to use in order to wind the movement, replicawatches.design replicabreitling.co and dots at the other hours. All of them, 2 days ago . Welcome to replica watches uk online store, showed ever-prouder in a more liberal edge. Replicas De relojes This watch may not be consistent with the first plan brief, though other models have different colors. Stark rectangles mark the remaining hours, the modern dress watch is subtle, first seen in last years Portugieser releases.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/t3lib/class.t3lib_userauth.php on line 278

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/index.php:2) in /hosting/consorcioam.org/www/typo3_src-4.2.1/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 3221
Residuos
 español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Residuos

Residuos

QUE SON

A xeración de residuos é consecuencia directa e inevitable da presenza de seres vivos no noso planeta, producindo unha serie de materiais que non teñen utilidade ou un valor económico e que estan destinados a ser rexeitados.

Defínese un residuo, desde o punto de vista legal, como calqueira substancia ou obxecto que o seu posuidor desbote ou teña a intención ou a obriga de desbotalo.

Nos últimos anos, debido ao aumento gradual da poboación, a expansión da economía baseada no consumo, a cultura de usar e tirar e o avance tecnolóxico que produce novos materiais, aumentou a cantidade de residuos producida así coma a súa diversidade, capacidade contaminante e perigosidade, facendo qeu o problema dos residuos comence a tomar proporcións críticas e a xerar un importante impacto no medio ambiente. Este problema vese agravado cando o residuo xerado non é acondicioado ou xestionado correctamente.

Ademais este problema se une ao da extracción dos recursos do medio natural, que se vai incrementando, sendo moitos deles non renovables e, polo tanto, limitados e a escaseza ou abuso podería ser crítica.

Os avances tecnolóxicos permitiron tamén atopar unha solución a estes problemas xa que moitos dos recursos necesarios para os procesos de fabricación poderían extraerse precisamente destes residuos, de forma directa (reutilizando) ou ben sometelos a algún proceso de transformación (reciclando ou valorizando) de xeito que os residuos pasaron a considerarse como subproductos e comenzaron a xestionarse. Esta xestión busca, por unha banda, minimizalos ou, polo menos reducilos, reducir tamén a súa perigosidade e impacto tanto para o ser humán coma para o medio ambiente e valorizalos para reintroducilos no mercado de forma que tamén se reduza a presión sobre os recursos económicos existentes na natureza.

* Residuos domésticos: residuos xenerados nos fogares como consecuencia das actividades domésticas. Considéranse tamén residuos domésticos os similares aos anteriores xenerados en servizos e industrias.

Inclúense tamén nesta categoría os residuos que se xeneran nos fogares de aparatos eléctricos e electrónicos, roupa, pilas, acumuladores, mobles, enseres así coma os resiudos e entullos procedentes de obras menores de construcción e reparación domiciliaria.

Tamén teñen a consideración de residuo doméstico os procedentes da limpeza das vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas e praias, os animais domésticos mortos e os vehículos abandoados.

* Residuos comerciais: residuos xenerados pola actividade propia do comercio ao por maior e ao por menor, dos servizos de restauración e bares, das oficinas e dos mercados, así coma do resto do sector servizos.

*Residuos industriais: residuos resultantes dos procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpeza ou de mantemento xenerados pola actividade industrial, excluidas as emisións á atmosfera reguladas na Lei 34/2007, do 15 de novembro.

*Residuos perigosos: residuos que presentan unha ou varias características perigosas así coma os recipientes e envases que os contiveran.

*Aceites usados: tódolos aceites minerais ou sintéticos, industriais ou de lubricación, que deixen de ser aptos para o uso orixinariamente previsto, coma os aceites usados de motores de combustión e os aceites de caixas de cambio, os aceites lubricantes, os aceites para turbinas ou os aceites hidráulicos.

* Biorresiduos: residuos biodegradable de xardíns e parques, residuos alimenticios e de cociña procedentes de fogares, restaurantes, servizos de restauración colectiva e establecementos de venta ao por menor, así coma residuos comparables procedentes de prantas de procesado de alimentos.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org