español  | galego 
Foto

Plugin nova individual

SENSIBILIZACION AMBIENTAL

[05/05/2009] Categoría: Residuos Urbanos, Destacados

EDUCACIÓN AMBIENTAL E SENSIBILIZACIÓN


1.- CAMPAÑA COAS ASOCIACIÓNS

OBRADOIROS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE A REDUCIÓN E SEPARACIÓN DE RESIDUOS

No último trimestre de 2008 puxéronse en marcha os obradoiros de sensibilización e información sobre a redución e separación de residuos dirixidos a adultos, en especial a colectivos como asociacións de amas de casa e de consumidores. Estes obradoiros baséanse nunha comunicación persoalizada cunha temática centrada na Reutilización, Redución, Reciclaxe e a Recuperación de lixo -as catro R- a través de obradoiros dirixidos a pequenos grupos có fin de que a acción sexa o mais persoalizada posible.

Están destinados preferentemente ás asociacións de amas de casa e de consumo, ampliable a outras asociacións, pertencentes aos concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada. As sesións teñen unha duración aproximada de unha (1) hora e están deseñadas para a asistencia de entre 15-20 persoas, poidéndose adaptar a outro número de participantes. Realízanse nas sedes das asociacións ou no local que elas determinen.

Un/unha monitor/a encargado/a de desenvolver os contidos do obradoiro trata de:

  • Achegar e asentar nas persoas participantes o significado da reciclaxe, explicándolles a importancia da súa acción na vida cotiá e as consecuencias positivas da súa práctica.
  • Chegar á comprensión das catro positivas da súa práctica.
  • Tomar conciencia dos materiais que se tiran ao lixo e da necesidade dunha correcta clasificación selectiva dos mesmos, debido ao grado de contaminación que algún dos nosos refugallos poden producir no entorno.
  • Despertar atitudes positivas cara a recuperación dos refugallos.

Trátase de obradoiros activos e participativos co fin de que as persoas asistentes teñan unha implicación no desenvolvemento da actividade, potenciando o grado de atención para que a mensaxe a transmitir teña o maior impacto posible.

Ao comenzo do obradoiro o monitor realiza unha batería de preguntas ás persoas asistentes para determinar o grado de coñecemento sobre reciclaxe, redución e separación. Tódalas respostas son anotadas e tras facer con elas un torbellino de ideas quédanse coas mais importantes. Unha vez concretadas o monitor reflexa a importancia das catro R poñendo como exemplos realidades da vida cotiá.

Na parte central da sesión realízase unha análise de diversos materiais que os consumidores tiran habitualmente ao lixo. As persoas participantes concretan e razoan o tratamento que dan nas súas casas a cada tipo de resíduo.

Analízanse as respostas sobre todo respecto a produtos que non cumpren con algunha das catro R (pilas non recargables, baterías de móbiles, lámpadas,...)

Na última parte do obradoiro fálase sobre os puntos limpos: que son, funcionamento, materiais que recollen, situación e horarios en cada concello. Remata o monitor remarcando os puntos mais importantes vistos na sesión e resolvendo dudas.

Co fin de involucrar ao público asistente ao obradoiro faise entrega dun obsequio relacionado coa temática, como son bolsas de material reciclado (que respaldan a reutilización frente ás de plástico) e trapos de tela (para defender o seu uso frente aos rollos de papel). Ademais sortéase un carriño da compra entre todos os asistentes.

Algunhas das asociacións participantes:

  • Amas de casa de Abegondo.
  • Mulleres Rurais "Pedras Blancas" de Bergondo.
  • "Concepción Arenal" de Bergondo.
  • Amas de Casa "Rosalía de Castro" de Cambre.
  • Amas de Casa "Vagalume" de Cambre.
Voltar
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
page.wrap (https://comicsnake.com/ magazine-pdf.net comics-all.com lacomix.org bondage-guru.netpornoplanet.org