español  | galego 
Foto

Plugin noticia individual

CELEBRACION DO PLENO

[01/02/2012] Categoría: Consorcio As Mariñas, Destacados

CELEBRACION DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 31.01.2012


O Consorcio As Mariñas reuniuse onte en sesión extraordinaria dacordo coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, das actas de sesións anteriores.

2. Dación de conta da estructura operativa do Plan Coordinador de Servizos Sociais.

3. Dación de conta das modificacións existentes na recollida, tratamento e eliminación do lixo.

4. Dación de conta das xestións realizadas en materia de reducción de consumo eléctrico e eficiencia enerxética.

5. Dación de conta das xestións realizadas referentes á clasificación dos postos de secretario e interventor no Consorcio ?As Mariñas.

6. Dación de conta e propostas de actuación se procede en materia de infraestructuras e mobilidade.

7. Dación de conta do estado de situación do Plan de Dinamización do Producto Turístico.

8. Actualización de cifras de poboación referidas a 1/1/2011 segundo datos do INE.

9. Aprobación se procede da conta xeral do exercicio económico do ano 2010.

10. Proposta e aprobación, se procede, dos orzamentos do Consorcio ?As Mariñas? para o ano 2012.

11. Rogos e preguntas.

Volver
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
page.wrap (https://comicsnake.com/ magazine-pdf.net comics-all.com lacomix.org bondage-guru.netpornoplanet.org