español  | galego 
Foto

Plugin noticia individual

ORDENANZA RU

[22/11/2016] Categoría: Residuos Urbanos, Destacados

Anuncio de aprobación definitiva de modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida e tratamento de lixos e residuos urbanos do Consorcio As Mariñas

Boletín Núm.247 Jueves, 30 de diciembre de 2016

Volver
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD