español  | galego 
Foto
 »  Plan coordinador »  Qué facemos »  Servizos »  Asesoría xurídica

Asesoría jurídica

ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL


Ten como fin ofrecer un apoio xurídico na resolución dos distintos conflitos ou problemáticas que poidan presentar tanto as persoas ou familias como os propios profesionais dos equipos técnicos dos servizos sociais comunitarios dos nove concellos que integran o Consorcio As Mariñas.

Este servizo é prestado na actualidade por tres persoas licenciadas en dereito, especializadas nos ámbitos da súa actuación no que teñen unha maior demanda (extranxería, dereito de familia, recursos administrativos...).

Tras unha valoración inicial por parte dos servizos sociais de cada concello a persoa é derivada ao servizo, a través dun protocolo xa establecido. A atención, sempre é no propio concello de cada persoa usuaria do servizo.

As actuacións non se limitan a un simple asesoramento e orientación xurídica, senón que tamén se realiza a tramitación de procedementos, a elaboración de documentos, xestións ou intermediacións ante outros organismos ou entidades, mediación, apoio ao servizo de xustiza gratuita prestado por outros profesionais...

A atención e a frecuencia de asistencia a cada concello se organiza en función da demanda e da poboación que hai en cada unha deles, asi vai dende os catro días de atención mensuais nos concellos de mais poboación aos dous días ao mes nos mais pequenos, pasando polos tres días de atención nos dun tamaño intermedio.

É un servizo moi valorado por todos os concellos, dada a súa alta especialización e a que poucos deles poderían disponer del por si mesmos.

Ademais proporciona unha formación permanente aos profesionais dos equipos ao respeto das novedades lexislativas que se poidan producir no seu ámbito de actuación.

Outra das súas función é apoiar xurídicamente ao Gabinete de Inserción Sociolaboral ao respecto das diversas cuestións legais que poidan producirse no desenvolvemento da actividade deste outro servizo, elabora e supervisa os convenios que se asinan dende o plan coordinador...

A calidade da atención, a súa organización e a novedosa metodoloxía de intervención fai que este servizo sexa unha referencia a nivel autonómico no ámbito dos servizos sociais.

Este servizo está cofinanciado pola Excma. Deputación Provincial da Coruña a través dun convenio anual...

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org