español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Áreas de traballo »  Asesoramiento Técnico

Asesoramiento técnico

ASESORAMENTO TÉCNICO AMBIENTAL
O asesoramento técnico do departamento de Medio Ambiente é un servizo de orientación ambiental para cidadáns ou empresas que soliciten información, recomendacións ou asistencia sobre calquera problemática ambiental dentro das que teña competencias o Consorcio As Mariñas.

Pódese acceder a él poñéndose en comunicación por calquera medio (teléfono, fax, correo ordinario ou email) co departamento de Medio Ambiente.

Unha vez recibida a solicitude os técnicos do departamento, dun xeito personalizado,  proporcionaran as recomendacións ou as propostas máis axeitadas dende un punto de vista experto, segundo o que consideren máis oportuno en cada caso.

Trátase dunha ferramenta óptima para cando hai un problema ambiental concreto e non se coñece a solución que se lle pode dar.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD