español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Puntos limpos »  Tipos

Tipos

TIPOS DE RESIDUOS


Poden ser depositados nun punto limpo os seguintes tipos de residuos:

 • Papel e cartón
 • Vidro
 • Plásticos de diferentes tipos
 • Metais
 • Textil
 • Calquer residuo que, polo seu volumen ou tamaño non poda depositarse en un contedor
 • Material inerte procedente de pequenas obras domésticas
 • Sprays
 • Tubos fluorescentes
 • Pilas
 • Baterias
 • Aceites usados
 • Medicamentos
 • Radiografías
 • Restos de poda e céspede

Non poden  ser depositados nun Punto Limpo:

 • Materia orgánica:á súa recollida selectiva está prevista para ser levada a cabo a través de contedores específicos instalados na rúa
 • Residuos industriais de grandes y medianas empresas, xa que teñen establecido un sistema concreto da xestión  de residuos que producen.
 • Residuos radioactivos.
Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org