español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Residuos Empresariais

Residuos empresariais

RESIDUOS EMPRESARIAISUn dos principais problemas ambientais das empresas, comercios e actividades económicas en xeneral é a xestión dos residuos. Una correcta xestión dos residuos permite acadar as empresas varios obxectivos:

  • Cumprir coa lexislación medioambiental, que supone evitar posibles sanciones da administración.
  • Reducir os impactos xenerados por o medio.
  • Obtener ventaxas competitivas e facilidades para implantar sistemas de calidad ao  medio ambiente.
  • Mellorar a imaxen ante a administración, clientes e sociedades.


A legislación vixente establece cos  residuos xenerados por las empresas en seu proceso productivo independientemente de seu tipoloxía ou sector, ou os que por seu cantidade ou peligroside podan entorpecer o servizo da recollida, deberán ser entregados  a xestores e transportistas autorizados.

O Consorcio As Mariñas tiene autorización para a recollida e transporte dos RESIDUOS URBANOS das empresas de seu territorio.
Outro tipo de residuos que xeneren deberán ser entregados a un xestor autorizado pola Xunta de Galicia, o  se pode consultar la siguiente dirección da XUNTA

As empresas que quieren dispoñer da recollida dos seus residuos urbáns polo Consorcio As Mariñas, deberán estar dadas de alta na taxa da recollida  dispoñer de seu  propio contedor para depositar unicamente os  residuos urbáns.
Os contedores deben de ser de carga traseira e de unha capacidade de 360l. o800l., segundo as necesidades da empresa.

A empresa deberá aproximar los contedores á vía pública cando se realice a ruta de recollida por súa  zona, para ser baciados polos traballadores do servizo. O resto do tempo poden ter o contedor dentro de súas dependencías.
As empresas de xardinería ou los autónomos que se empreguen en ese sector tamén deberán xestionar  os residuos xenerados de súa actividade económica, aunque  sexan resto de poda dun particular do territorio do Consorcio, e non poden utilizar os puntos limpos para depositar estos residuos; estas instalacions son só para que as utilicen los particulares os territorio do Consorcio As Mariñas.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
bondage-guru.netpornoplanet.org